شرکت دانش‌بنیان به‌زی‌ساز جهان در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار

شرکت دانش‌بنیان به‌زی‌ساز در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ حضور داشت. رییس سازمان انرژی اتمی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس دانشگاه تربیت مدرس و رییس پارک علم و فناوری مدرس از غرفه به‌زی‌ساز بازدید داشته و از آخرین تولیدات و توانمندی‌های شرکت در زمینه میکروفلوییدیک و پمپ سرنگی هوشمند آگاه شدند.

بازدید رییس سازمان انرژی اتمی ایران از غرفه شرکت دانش‌بنیان به‌زی‌ساز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار ۱۴۰۲