میکروالیاف ساخته شده با میکروفلوییدیک حاوی جزایر پانکراس و سلول‌های مزانشیمی استرومایی برای رسیدن نورموگلیسمی پایدار و طولانی مدت در موش‌های دیابتی

دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنی است که با از دست دادن سلول‌های β جزیره پانکراس شناخته می‌شود. در حال حاضر، تزریق انسولین و پیوند لوزالمعده درمان‌های در دسترس هستند. در مورد اول نیاز به تزریق انسولین به صورت روزانه بوده، در حالی که دومین مورد دچار محدودیت در اندام اهدا شده است. پیوند جزیره یک درمان جایگزین امیدوار کننده برای دیابت نوع 1 است که ممکن است بر محدودیت‌های روش‌های مذکور غلبه کند. با این حال، دو چالش باید مورد توجه قرار گیرد: نگهداشت محدود سلول در نتیجه پاسخ ایمنی و عملکرد محدود سلول‌های پیوند شده‌ای که زنده می‌مانند. برای حل این مشکلات، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مدرس یک فناوری میکروفلوییدیکی برای تولید یک مرحله‌ای الیاف حاوی جزایر را برای محافظت از آن‌ها در برابر پاسخ ایمنی توسعه دادند. این رویکرد، تولید مداوم میکروالیاف با قطر مناسب برای پوشینه‌دار نمودن جزایر (275μm) را امکان‌پذیر می کند. الیاف حاوی جزایر سپس به موش‌های ویستار دیابتی پیوند زده شدند. گرچه، الیاف حاوی جزایر به تنهایی قادر به بازگردانی نورموگلیسمی در موش‌های دیابتی نبودند، اضافه کردن سلول‌های مزانشیمی استرومایی (MSCs) نورموگلیسمی را برای مدت طولانی بازگرداند. بیدین ترتیب، طول عمر حیوانات تا 75 روز افزایش یافت. همچنین، واکنش ناشی از تحریک گلوکز جزایر به حدی بهبود یافت که هیچ تفاوت قابل توجهی بین گروه آزمایش و حیوانات سالم وجود نداشت. افزون بر این، حضور MSC‌ها پاسخ ایمنی را سرکوب نمود، چه آن که سطح سیتوکین‌های پیش‌التهابی مانند tnf-α کاهش یافت. در مجموع، این الیاف حاوی جزایر و MSC‌ها یک بن‌سازه چندمنظوره برای بهبود همزمان نگهداشت سلول و عملکرد آن پس از پیوند را فراهم می‌کنند. لینک مقاله منتشر شده

تصویربرداری فلورسنت از میکروفیبرهای بدون سلول، حاوی جزایر، حاوی MSCها و حاوی جزایر و MSCها ، رنگ آبی: DAPI ، رنگ قرمز: DiI.

Navaei-Nigjeh M, Mirzababaei S, Ghiass MA, Roshanbinfar K, Gholami M, Abdollahi M. Microfluidically fabricated fibers containing pancreatic islets and mesenchymal stromal cells improve longevity and sustained normoglycemia in diabetic rats. Biofabrication. 2022 Dec 2;15(1).