تشخیص‌های مبتنی بر کاغذ – افزاره‌های زیست‌مولکولی کم‌هزینه، سریع و ساده برای بهداشت جهانی و تشخیص در خانه

ظهور پاندمی‌هایی چون زیکا و ابولا باعث افزایش اهمیت و نیاز به افزاره‌های تشخیصی ارزان، سریع و ساده شده است. انستیتو ویز در این راستا نسل جدیدی از فناوری‌های تشخیصی برپایه کاغذ را بر اساس شبکه‌ای از ژن‌های سنتتیک طراحی کرده است که در بحران‌های سلامت جهانی و بهداشت بیماران کاربرد دارد.
به این منظور، تیمی از انستیتو تحقیقاتی ویز، از حسگرهای کاغذی مبتنی بر شبکه‌های ژنی به عنوان دستگاه مولکولی قابل برنامه‌ریزی استفاده نموده و آن را با دو فناوری دیگر ادغام کرده اند: ۱) جسگرهای نوین سنتتیک بدون سلول که RNA مشتق از پاتوژن را به روش‌های رنگ‌سنجی یا فلوئورسانت شناسایی می‌کنند، ۲) قرار دادن این زیست‌حسگر در کاغذهایی که امکان فریزدرای کردن اجزا را برای نگهدای طولانی مدت بدون نیاز به یخچال فراهم می‌کند. این زیست‌حسگرها در اثر مرطوب شدن با نمونه بیمار به خوبی فعالیت می‌کند.
انستیتو ویز، بعد از تأیید آزمایش‌های اولیه و تشخیص موفق زیکا و ابولا با این حسگر، در حال تلاش برای شناسایی ویروس‌های دیگر چون پاپیلومای انسانی و هپاتیت C و نیز میکروبیوم طبیعی روده انسان است.  همچنین، این گروه در حال تلاش برای مهندسی حسگر به گونه‌ای است که علاوه بر نوکلئیک اسید بتواند مولکول‌های دیگر چون پروتئین و متابولیت‌ها را نیز شناسایی کند. این زیست‌حسگر جدید توان بالایی برای استفاده در حوزه‌های مختلف دیگر چون کشاورزی و بهداشت حیوانات خانگی نیز دارد. لینک